EMN Slovakia Podcasts

Miroslava Vozáryová: Prečo sú multilateralizmus a Organizácia Spojených národov dôležité?

January 28, 2022

Miroslava Vozáryová, riaditeľka právneho odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Prednáška vysvetľuje úlohu multilateralizmu a Organizácie Spojených národov v kontexte migrácie na základe historických faktov 20. storočia, ale aj (medzinárodného) právneho rámca a praktických skúseností Slovenska. Multilateralizmus a jeho úloha v riadení migrácie bola jednou z nosných tém Vzdelávacieho seminára EMN v roku 2021, kedy sme si zároveň pripomínali sedemdesiate výročie vzniku Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) a Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), ktoré vo svete začali pôsobiť po skončení druhej svetovej vojny. Prednáška sa osobitne venovala Globálnym kompaktom OSN o migrácii a o utečencoch

Prednáška bola súčasťou 8. Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii s názvom "Migrácia v multilaterálnom svete". Seminár na Slovensku každoročne organizuje Medzinárodná organizácia pre migráciu ako koordinátor Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete v Slovenskej republike. Táto aktivita je financovaná Európskou úniou a spolufinancovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Ďakujeme, že ste si nás vypočuli."

Podbean App

Play this podcast on Podbean App